All Day

Vežbanje

Čas vežbanja održava se jedanput nedeljno i traje sat vremena. Cilj je jačanje tela i mišića, a od vežbi su izdvojene najbitnije i najproduktivnije vežbe iz klasičnog baleta, fitnesa, joge, itd. Prvi deo časa odnosi se na zagrevanje tela i vežbe za baletskim štapom, potom jačanje leđnih mišića i ruku, a u poslednjem delu časa rade se vežbe na podu. Dobrodošli su svi koji žele da vežbaju ili im je potrebna dodatna aktivnost.

Pedagog: Marina Đurić
Trajanje: 60 minuta, jedanput nedeljno
Termin: sreda od 13-14h

Klasičan balet za odrasle

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Naučite osnovne korake baleta bez obzira na godine!

Čas se sastoji od osnovnih baletskih vežbi, prema tradicionalnom i tačno određenom redosledu, od zagrevanja za štapom, do složenijih pokreta i figura na sredini sale, u zavisnosti od nivoa znanja.
Pored osnovnih vežbi, svaka grupa će imati jednu ili više kratkih koreografija, koje će se raditi na kraju svakog časa, a radi učenja povezivanja pokreta, razvijanja odnosa pokreta i muzike i kako bi svi učesnici imali priliku da stvarno igraju.
Naglasak je na anatomski pravilnom izvođenju vežbi, pravilnom držanju, povezivanju pokreta i uživanju u igri.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Trajanje: 90 minuta, jedanput nedeljno.
Letnji termin: subota od 18-19:30h
Pedagog: Marina Đurić

Mix Dance za odrasle

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Časovi mix plesa su koncipirani kao kombinacija vežbi i plesa, a plesovi se kreću u rasponu od istorijskih igara i klasičnog baleta, preko tradicionalnih plesova (španski, afrički, indijski, grčki, ruski, srpski i folklora zemalja zapadnog Balkana), pa sve do savremenih i modernih plesnih formi - modernog i jazz baleta, hip-hopa, kabarea…Vežbe koje koristimo su standardne i osnovne vežbe iz klasičnog i modernog baleta, ali i kondicione vežbe, takođe kombinacija različitih struktura i pristupa ka što boljoj formi tela i plesnoj kondiciji.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Trajanje : 90 minuta, dva puta nedeljno.
Termini: utorak/petak od 19-20:30h
Pedagog: Marina Đurić

Tradicionalni ples za odrasle

UC Zemoon Tošin Bunar 2, Zemun

BAVIMO SE PLESOM!!!

Cilj radionice je sticanje veština iz tradicionalnih plesova zapadnog Balkana: srpska kola, Nišava, šopske igre, Banat, vranjanska svita i čočeci, vlaške igre, Vojvodina, primorska poskočica Linđo, makedonsko oro, crnogorsko oro, nemo kolo, albanska šota, romska igra, Ero s onoga svijeta, itd. Časovi su predviđeni za sve koji su želeli da zaplešu tradicionalne plesove, ali nisu imali prilike ili je bilo prekasno da se učlane u neko Kulturno umetničko društvo. Na ovim časovima bavićemo se ritmom, sinkopama, stilovima, uticajima i karakteristikama tradicionalnog plesa koji izučavamo.
Dobrodošli su svi koji žele da igraju.

Trajanje : 90 minuta, dva puta nedeljno.
Termini: sreda/subota od 20-21:30h
Pedagog: Marina Đurić