Naša misija

Čuvanje i oplemenjivanje autentičnog kreativnog izraza dece i odraslih, integracijom umetničkih i edukativnih sadržaja u različite segmente društvenog života i negovanje tradicionalne i ekološke svesti.

Marina Đurić

Program za odrasle Mix ples.

Ana Aleksić

Program za odrasle Ples

Anita Ratković

Reciklaža i rukotvorine

Dubravka Ijačić

Eko-likovne radionice

Valerija Majus-Marinković

Radionica čitaonica

Nevena Đorović

Program za odrasle - restauracija